Kontakte und Adresse

Wissenschaftl. Direktor

Prof. Dr. Peter Müller-Buschbaum

E-Mail: Peter.Mueller-Buschbaum@frm2.tum.de

Büro Wissenschaft
Telefon: +49 (0) 89 289 14965
Fax: +49 (0) 89 289 14995

Technischer Direktor

Dr. Axel Pichlmaier

E-Mail: Axel.Pichlmaier@frm2.tu-muenchen.de

Büro Betrieb
Telefon: +49 (0) 89 289 12154
Fax: +49 (0) 89 289 12191

Verwaltungsdirektor

Ass. Jur. Robert Rieck

E-Mail: Robert.Rieck@frm2.tu-muenchen.de

Büro Verwaltung
Telefon: +49 (0) 89 289 12151
Fax: +49 (0) 89 289 12112

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Görg

Telefon: +49 (0) 89 289 14615

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Andrea Voit

E-Mail: andrea.voit@frm2.tum.de

Telefon: +49 (0) 89 289 12141

Besucherdienst

Dr. Diana Fleischer

E-Mail: besucherdienst@frm2.tum.de

Telefon: +49 (0) 89 289 12147

User office

Dr. Ina Lommatzsch

E-Mail: useroffice@mlz-garching.de

Telefon: +49 (0) 89 289 10794

Industrielle Anwendung

Dr. Vladimir Hutanu

E-Mail: vladimir.hutanu@frm2.tum.de

Telefon: +49 (0) 89 289 12153

Industrielle Anwendung

Dr. habil. Ralph Gilles

E-Mail: industrie@frm2.tum.de

Telefon: +49 (0) 89 289 14665

Strahlenschutz

Michael Schmidt

E-mail: strahlenschutz@frm2.tum.de

Telefon: +49 (0) 89 289 12117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Kontakte: FRM II-/MLZ-Telefonbuch

Adresse

Forschungs- Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II)

Lichtenbergstr. 1
85748 Garching

Anfahrt